Wat gebeurt er op Prinsjesdag?

Prinsjesdag valt elk jaar op de derde dinsdag in september. Op Prinsjesdag spreekt de Koning de Troonrede uit. Daarna gaat de minister van Financiën met het koffertje naar de Tweede Kamer. Daar biedt de minister de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan.

De Troonrede

Koning Willem-Alexander spreekt op Prinsjesdag de Troonrede uit. Zo opent hij het nieuwe werkjaar van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer (de Staten-Generaal). In de Troonrede staan de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar.

Aanbieden Miljoenennota en Rijksbegroting

Om 15.30 uur overhandigt de minister van Financiën de Tweede Kamer het koffertje met daarin de Miljoenennota en de Rijksbegroting. Hierin staat hoeveel geld de regering het komende jaar voor de verschillende plannen beschikbaar stelt en waar dat geld vandaan komt.