Wat staat er in de Miljoenennota?

In de Miljoenennota staan de verwachte ontwikkelingen, belangrijkste plannen en keuzes van het kabinet voor het komende jaar. De Miljoenennota beschrijft wat die plannen kosten en geeft de financiële- en economische situatie van Nederland weer. 

Miljoenennota geeft uitleg over de Rijksbegroting

De Miljoenennota geeft uitleg over de Rijksbegroting en beantwoordt vragen als:

  • Wat zijn de belangrijkste plannen van het kabinet voor het volgende jaar?
  • Wat gaan die plannen kosten?
  • Welk effect hebben de plannen op burgers en bedrijven?
  • Hoe staat het met de overheidsfinanciën?
  • Is er een tekort en zo ja, hoe groot is het tekort?
  • Voldoen we aan Europese afspraken en doelen? 
  • Hoe gaat het met de Nederlandse economie?

Lees meer over wat de Rijksbegroting is

Aanbieding van de Miljoenennota

Op Prinsjesdag presenteert minister van Financiën namens het kabinet de Miljoenennota en de Rijksbegroting in de Tweede Kamer. 

Ook stuurt de staatssecretaris van Financiën op Prinsjesdag het Belastingplan aan de Tweede Kamer. Hierin staan de plannen van het kabinet voor de belastingen voor het komende jaar.