Beslisnota bij Kamervragen 2e suppletoire begroting EZK

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen 2e suppletoire begroting EZK