Antwoorden op Kamervragen over 2e suppletoire begroting EZK

Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over 2e suppletoire begroting EZK