Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering begrotingen 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering begrotingen 2023