Kamerbrief over uitvoering begrotingen BZK 2023

Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over zaken die bij de realisatie van de begroting 2023 raken aan het artikelniveau in de begrotingen Staten-Generaal (IIA), Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C) voor zowel de verplichtingen, de uitgaven als de ontvangsten.

Kamerbrief over uitvoering begrotingen BZK 2023