Nader rapport wetsvoorstel tijdelijke intensivering kindgebonden budget en afschaffen inkomensondersteuning AOW'ers

Nader rapport bij het wetsvoorstel houdende wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot tijdelijke intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning en tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten in verband met het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW'ers.

Nader rapport wetsvoorstel tijdelijke intensivering kindgebonden budget en afschaffen inkomensondersteuning AOW'ers (PDF | 3 pagina's | 130 kB)