Plannen voor Economie en energie

Economische groei versterken

Het kabinet wil de groei van de Nederlandse economie stimuleren en grote vraagstukken van deze tijd oplossen, zoals de energietransitie. Onder meer door investeringen vanuit het Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds

Met het fonds investeert het kabinet in grote projecten voor duurzame economische groei op de langere termijn. Het gaat hierbij om budget voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie en voor kennisontwikkeling. Zo gaat er onder andere geld naar een project dat circulaire zonnepanelen ontwikkelt en naar een quantumtechnologie-project

Uitbreiding van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing

In 2024 wordt de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) uitgebreid. Dit is een subsidie voor woningeigenaren en ondernemers voor verduurzaming van hun woning of bedrijfspand. Zij kunnen deze subsidie vanaf 2024 dan gebruiken voor:

  • isolatiemaatregelen;
  • (hybride) warmtepompen;
  • zonneboilers;
  • aansluitingen op een warmtenet;
  • elektrische kookvoorziening.

Verlenging van de energie-investeringsaftrek

De energie-investeringsaftrek voor ondernemers wordt met 5 jaar verlengd, tot 2028. Vanaf 1 januari 2024 wordt het aftrekpercentage 40%. De aftrek geldt bij investeringen voor energiebesparende en duurzame bedrijfsmiddelen van maximaal € 136 miljoen. Hierdoor blijft het fiscaal aantrekkelijk voor ondernemers om in energiebesparende maatregelen te investeren.