Plannen voor Wonen en bouwen

Meer betaalbare woningen

Er is veel behoefte aan woningen. Tot en met 2030 moeten er 981.000 woningen bij komen. Hiervan moet twee derde betaalbaar zijn voor mensen met een laag- of middeninkomen. De gestegen bouwkosten en hypotheekrente maken de bouwopgave nog lastiger dan die al was. Om toch genoeg woningen te kunnen bouwen, neemt het kabinet onder andere de volgende maatregelen:

  • Nieuwe ronde van de woningbouwimpuls
    De 6e ronde van de woningbouwimpuls start eind 2023. Gemeenten kunnen hiermee onder andere sneller starten met bouwen. Of nieuwe woningen betaalbaarder maken. Voor deze 6e ronde maakt het kabinet € 300 miljoen vrij.
  • Hulp voor projecten die dreigen stil te vallen
    Bouwprojecten die door veranderde economische omstandigheden en geldgebrek dreigen te moeten stoppen, kunnen een beroep doen op de Startbouwimpuls. Zij hebben onder bepaalde voorwaarden recht op deze subsidie. Hiervoor was al € 250 miljoen beschikbaar. Dit gaat omhoog naar € 300 miljoen.

Stijging van de huurtoeslag

De huurtoeslag gaat vanaf januari 2024 omhoog met ruim € 30 per maand. Het kabinet maakt hier jaarlijks € 750 miljoen voor vrij. De stijging van de huurtoeslag moet 1,5 miljoen huishoudens met een laag inkomen extra steun geven in dure tijden.