Plannen voor Verkeer en vervoer

Groot onderhoud in plaats van nieuwe wegen

Het aantal inwoners in Nederland groeit. En die inwoners reizen ook rond. Veel van onze bruggen en viaducten op het spoor en op de weg zijn gebouwd vlak na de Tweede Wereldoorlog. Die zijn, onder andere door zwaar en intensief gebruik, toe aan een grote opknapbeurt. Daarom gaat er in 2024 € 4,6 miljard naar onderhoud en renovatie.

Investeren in een schone leefomgeving

Er wordt in 2024 bijna € 30 miljoen uitgetrokken voor meer en slimmere laadpalen. Zowel voor vrachtwagens als voor personenauto’s. Daarnaast is er € 40 miljoen extra beschikbaar om stroompunten voor schepen aan te leggen. Als ze zijn aangelegd, kunnen schepen de stroom van de kade gebruiken in plaats van hun dieselmotor. Deze maatregelen zorgen voor minder uitstoot van stikstof en broeikasgassen.