Plannen voor Armoede en koopkracht

Verbeteren koopkracht lage inkomens

De koopkracht van de meeste mensen neemt volgend jaar toe. De gemiddelde Nederlander gaat er 1,7% op vooruit. Het kabinet geeft € 2 miljard uit om de koopkracht van gezinnen en mensen met een uitkering of laag (midden)inkomen te verbeteren: 

 • het kindgebonden budget gaat omhoog met:
  • voor het 1e kind: maximaal € 750;
  • voor het 2e en volgende kinderen: maximaal € 883;
  • voor kinderen van 12 tot 17 jaar: maximaal € 400;
 • de huurtoeslag stijgt met maximaal € 416;
 • de arbeidskorting gaat omhoog voor werkenden met een laag inkomen;  
 • de verlaging van de jonggehandicaptenkorting voor Wajongers gaat niet door;
 • de dubbele algemene heffingskorting in de bijstand gaat niet verder omlaag. Waardoor alle uitkeringen evenveel stijgen als het minimumloon. 

Door deze maatregelen stijgt het aantal mensen dat in armoede leeft niet. En groeien minder kinderen in armoede op. 

Hulp voor mensen die de energierekening niet kunnen betalen

Mensen die niet in staat zijn hun energierekening te betalen, kunnen een beroep doen op het Tijdelijk Noodfonds Energie. 

Snel ingrijpen bij schulden

Gemeenten krijgen in totaal € 50 miljoen voor bijzondere bijstand. En om schulden vroeg te signaleren. Als mensen met schulden snel worden geholpen, raken zij niet dieper in de problemen.

SLIM-regeling tijdelijk ook voor individuele scholing

Van 2024 tot 2027 gaat er € 73,5 miljoen extra naar de SLIM-regeling. Via deze regeling kunnen mensen zich verder ontwikkelen. Deze regeling was tot nu toe alleen bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Maar vanaf 2024 is deze ook voor individuele scholing.

Tegemoetkoming voor 6.500 huishoudens met lager inkomen dan bijstandsniveau

Ongeveer 6.500 huishoudens die onbedoeld een lager inkomen hebben dan het bijstandsniveau krijgen de komende 4 jaar een tegemoetkoming. Zij krijgen dit geld via hun gemeente. De tegemoetkoming telt niet mee voor het verzamelinkomen van deze mensen. En heeft dus geen gevolgen voor eventuele toeslagen. Het kabinet reserveert € 89 miljoen voor de tijdelijke regeling. In 2028 kan er waarschijnlijk een structurele oplossing worden ingevoerd.

Extra geld naar beschut werk en sociale bedrijven

Er komt € 64,7 miljoen extra vrij voor beschut werk. Dit is werk voor mensen met een arbeidsbeperking die niet bij een gewone werkgever aan de slag kunnen. Daarnaast gaat er € 63,9 miljoen naar de sociaal ontwikkelbedrijven.

Uitkeringen en kinderbijslag omhoog in Caribisch Nederland

Ook In Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba) hebben mensen te maken met hoge prijzen en hoge inflatie. Eén op de drie inwoners is arm. Om de armoede op deze eilanden aan te pakken, trekt het kabinet in 2024 € 30 miljoen uit. En vanaf 2025 wordt dit € 32 miljoen. 

Ook de kinderbijslag gaat omhoog, met 90 dollar per kind per maand. De energietoelage en de subsidie op de vaste kosten van elektra voor inwoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius blijft. Ook gaan het vaste tarief van drinkwater en de aansluitkosten voor internet verder omlaag. En komt er extra geld om het openbaar vervoer betaalbaar te maken. Daarnaast is er geld gereserveerd voor schoolmaaltijden voor kinderen en de voedselbank op Bonaire.