Plannen voor onderwijs

Koopkrachtmaatregel vo-scholieren en mbo- en ho-studenten

Om de koopkracht van scholieren en studenten te herstellen, trekt het kabinet eenmalig € 500 miljoen uit in 2023. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verhoogt met dit geld de basistoelage van uitwonende scholieren en de basisbeurs van uitwonende studenten. Zij krijgen € 165 per maand bovenop de basistoelage c.q. de basisbeurs die zij vanaf het studiejaar 2023/2024 ontvangen. De verhoging geldt voor uitwonende vo-scholieren (vanaf 18 jaar) die recht hebben op een tegemoetkoming scholieren en mbo-, hbo- en universitaire studenten die recht hebben op studiefinanciering.

Hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Een goede kwaliteit van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houden het kennisniveau in Nederland hoog. Daarom komt er jaarlijks € 500 miljoen extra beschikbaar voor hoger onderwijs en onderzoek. Ook gaat er tot en met 2033 jaarlijks € 5 miljard naar het nieuwe wetenschapsfonds. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besteedt dit geld onder meer aan:

 • meer mogelijkheden voor jonge onderzoekers;
 • opleidingen voor talentvolle wetenschappers;
 • begeleiding van studenten;
 • prestatiedruk en het welzijn van studenten;
 • betere aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt.

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Voor het mbo trekt het kabinet vanaf 2023 voortaan jaarlijks € 350 miljoen extra uit. Dit geld gaat onder meer naar:

 • het bevorderen van de kansengelijkheid, waaronder:
  • uitbannen van stagediscriminatie;
  • tegengaan van voortijdig schoolverlaten;
  • begeleiding van kwetsbare studenten van school naar werk.
 • Het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs tot de arbeidsmarkt:
  • verstevigen van loopbaanoriëntatie en begeleiding;
  • stimuleren van aanbod van bbl-opleidingen voor zij-instromers, met speciale aandacht voor kraptesectoren.
 • Het verbeteren van kwaliteit, onderzoek en innovatie:
  • verder uitbouwen van practoraten (expertiseplatform binnen mbo-instellingen, waar praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd);
  • professionalisering van mbo-docenten;
  • het Comeniusprogramma, een landelijk stimuleringsprogramma voor onderwijsvernieuwing;
  • hulp bij het verbeteren van basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen, met de computer omgaan).

Basisonderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO)

Om goed mee te kunnen doen in de samenleving, hebben mensen een aantal basisvaardigheden nodig: lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Aan hulp bij het verbeteren van deze vaardigheden geeft het kabinet vanaf 2023 jaarlijks € 1 miljard. Dit gaat onder meer naar extra ondersteuning op scholen, hulp bij de aanschaf van lesmateriaal en een duidelijkere opdracht voor het onderwijs.

Voor een goede kwaliteit onderwijs zijn er genoeg leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners nodig. In 2023 trekt het kabinet onder meer geld uit voor:

 • hogere salarissen, waarbij personeel in het basisonderwijs evenveel verdient als in het voortgezet onderwijs (€ 919 miljoen);
 • minder werkdruk in het voortgezet onderwijs (€ 300 miljoen);
 • bijscholen van leraren en schoolleiders (€ 128 miljoen, jaarlijks vanaf 2023).

Gelijke kansen voor alle leerlingen

Iedereen moet evenveel kans krijgen om zich te ontwikkelen. Voor de kans op een goede opleiding mag het geen verschil maken waar iemand woont, hoe hoog het inkomen van de ouders is of in welke situatie iemand opgroeit. Voor gelijke kansen op ontwikkeling stelt het kabinet de komende jaren bij elkaar € 1 miljard beschikbaar. Daarvan besteedt het ministerie van OCW € 34 miljoen aan extra activiteiten en ondersteuning op en rond school voor leerlingen. Bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, techniekles en sport.

Bekijk ook

Uitgaven Miljoenennota voor koopkracht