Plannen voor Onderwijs

Bibliotheken voor iedereen

De bibliotheek is een belangrijke plek in de maatschappij. Om te leren, lezen, films of toneelstukken te zien of een cursus te volgen. Maar veel bibliotheekvestigingen in Nederland zijn gesloten. Of er zijn maar weinig boeken te leen.

Daarom werkt het kabinet sinds 2023 aan een beter (online) bibliotheeknetwerk. Ook op Caribisch Nederland. In 2024 trekt het kabinet hier € 38,4 miljoen voor uit. Hiermee kunnen gemeenten bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor nieuwe bibliotheken of betere collecties.

Gelijke kansen voor alle leerlingen

Elke leerling moet eerlijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Daarvoor mag het niet uitmaken waar iemand woont, opgroeit of wat diens ouders verdienen. Daarom stelt het kabinet in 2024 € 324,1 miljoen beschikbaar voor het programma 'School en Omgeving'. Met dit programma komen er meer buitenschoolse activiteiten en ondersteuning aan leerlingen die dit het hardst nodig hebben. Bijvoorbeeld hulp bij huiswerk, techniekles en sport.

Ook komt er € 51,8 miljoen beschikbaar voor ‘brugfunctionarissen’ op school. Zij zorgen voor goed contact tussen school, thuis en organisaties in de wijk. En helpen ouders en kinderen aan de juiste ondersteuning als dat nodig is. Ze regelen bijvoorbeeld een fiets, zodat het kind zelf naar school kan gaan. Of helpen ouders een complex zorgformulier in te vullen.  Zo kunnen leraren zich focussen op lesgeven en leerlingen beter leren op school.

Gratis schoolmaaltijden

In 2023 startte de overheid met gratis maaltijden op school voor leerlingen die dat nodig hebben. Door spanningen of geldzorgen thuis, bijvoorbeeld. Met een schoolmaaltijd zijn ze energieker en kunnen ze zich beter concentreren op school. In 2024 is er in totaal € 166 miljoen beschikbaar voor gratis schoolmaaltijden.