Achtergrond: wat gebeurt er op Prinsjesdag?

Prinsjesdag valt elk jaar op de derde dinsdag in september. Op Prinsjesdag rijdt de Koning in de Glazen Koets naar de Ridderzaal. Daar spreekt hij de Troonrede uit. Daarna gaat de minister van Financiën met het koffertje naar de Tweede Kamer. Daar biedt de minister de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan.

(Beeldtitel: Prinsjesdag. Een man:)

Misschien komt dit koffertje je wel bekend voor.
Dit koffertje komt vooral in beeld op Prinsjesdag de derde dinsdag in september.
In het koffertje zitten de Miljoenennota en de Rijksbegroting.
In deze stukken staan de plannen van het kabinet voor het komende jaar en hoe die plannen betaald worden.
Met het koffertje biedt de minister van Financiën de stukken op Prinsjesdag aan aan de Tweede Kamer.
Maar op Prinsjesdag gebeurt er meer.
Met het uitspreken van de troonrede in de Ridderzaal opent de koning het nieuwe parlementaire jaar van de Eerste en Tweede Kamer oftewel de Staten-Generaal.
Vlak na Prinsjesdag zijn de Algemene Politieke Beschouwingen.
Daar gaat de Tweede Kamer met de minister-president die het woord voert namens het kabinet in gesprek over de plannen uit de Miljoenennota.
Daarna volgen de Algemene Financiële Beschouwingen.
De Tweede Kamer gaat dan in gesprek met de minister van Financiën over de Rijksbegroting.
Wat de plannen kosten en hoe het kabinet deze gaat betalen.
De Tweede Kamer heeft de mogelijkheid om de kabinetsplannen in de begroting te wijzigen als de meerderheid dat wil.
Als de Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met de plannen, is het zover.
Dan gaat het kabinet aan de slag om de plannen voor Nederland uit te voeren.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Financiën. Beeldtekst: Overheidsfinanciën. Van ons allemaal, voor ons allemaal.)

De Troonrede

Koning Willem-Alexander spreekt op Prinsjesdag de troonrede uit in de Ridderzaal. Zo opent hij het nieuwe werkjaar van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer (de Staten-Generaal). In de troonrede staan de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar.

Aanbieden Miljoenennota en Rijksbegroting

Om 15.15 uur overhandigt de minister van Financiën de Tweede Kamer het koffertje met daarin de Miljoenennota en de Rijksbegroting. Hierin staat hoeveel geld de regering het komende jaar voor de verschillende plannen beschikbaar stelt en waar dat geld vandaan komt.