Wat staat er in de Miljoenennota?

De Miljoenennota bevat de belangrijkste plannen en keuzes van het kabinet voor het komende jaar en geeft aan wat die plannen kosten. Ook beschrijft de Miljoenennota de financiële en economische situatie van Nederland en de verwachte ontwikkelingen. De Miljoenennota is een toelichting op de Rijksbegroting.

De Miljoenennota geeft antwoord op vragen als:

  • Wat zijn de belangrijkste plannen van het kabinet voor het volgende jaar?
  • Wat gaan die plannen kosten?
  • Welk effect hebben de plannen op burgers en bedrijven?
  • Hoe staat het met de overheidsfinanciën?
  • Is er een tekort en zo ja, hoe groot is het tekort?
  • Voldoen we aan Europese afspraken en doelen? 
  • Hoe gaat het met de Nederlandse economie?

Aanbieding van de Miljoenennota

De Miljoenennota wordt elk jaar op Prinsjesdag door de minister van Financiën aangeboden aan de Tweede Kamer. Samen met de Rijksbegroting en het Belastingplan.

Bekijk de Miljoenennota en Rijksbegroting en het Belastingplan.