Wat is de Rijksbegroting?

De Rijksbegroting bestaat uit de begrotingen van alle ministeries samen. In de Rijksbegroting staat hoeveel geld elk ministerie krijgt en welke uitgaven zij het komende jaar verwachten.

 De Rijksbegroting geeft antwoorden op vragen:

  • Wat willen we bereiken?
  • Wat gaan we daarvoor doen?
  • Wat gaat dat kosten?

De minister van Financiën biedt de Rijksbegroting elk jaar op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer aan. Samen met de Miljoenennota en het Belastingplan.

Begrotingswetsvoorstellen

De begrotingen van de ministeries zijn allemaal wetsvoorstellen. De Tweede en Eerste Kamer moet de voorstellen beoordelen en goedkeuren. Zodra beide Kamers de wetsvoorstellen hebben goedgekeurd, ligt de Rijksbegroting vast en kan de regering de plannen uitvoeren.

Meer informatie vindt u op Hoe wordt de Rijksbegroting vastgesteld?