Wat is de Rijksbegroting?

De Rijksbegroting bestaat uit de begrotingsvoorstellen van alle ministeries. In de Rijksbegroting staat hoeveel geld elk ministerie krijgt en welke uitgaven zij het komende jaar verwachten. 

Goedkeuring van de Tweede- en Eerste Kamer

Elke begroting komt als een wetsvoorstel binnen bij de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Beide Kamers moeten de voorstellen eerst beoordelen en goedkeuren. Dan pas mag de regering de plannen uitvoeren.

De Rijksbegroting geeft antwoorden op vragen:

  • Wat willen we bereiken?
  • Wat gaan we daarvoor doen?
  • Wat gaat dat kosten?

Presenteren van de Rijksbegroting in de Tweede Kamer

Op Prinsjesdag presenteert de minister van Financiën namens het kabinet de Rijksbegroting en de Miljoenennota in de Tweede Kamer. Het ministerie van Financiën schrijft een uitleg bij de belangrijkste keuzes, plannen en uitgaven in de Rijksbegroting. Die uitleg heet de Miljoenennota. 

Ook op Prinsjesdag stuurt de staatssecretaris van Financiën het Belastingplan aan de Tweede Kamer. Hierin staan de plannen van het kabinet voor de belastingen voor het komende jaar. 

Begrotingsproces: verschillende stappen tot de Rijksbegroting

Het begrotingsproces is de besluitvorming van de inkomsten en uitgaven. Dat proces duurt ongeveer 1,5 jaar. En begint wanneer het kabinet de Rijksbegroting voorbereidt en maakt. 

Als alle wetsvoorstellen zijn aangenomen, dan is de Rijksbegroting afgesloten. Dat gebeurt meestal na het Verantwoordingsdebat in juni.