Kamerbrief over appreciatie amendement lid Rajkowski inzake extra oogmerk experimenteerbepaling en toezegging onderzoek verplichte registratie kortdurend verblijf

Staatssecretaris Knops stuurt de Tweede Kamer een brief met daarin de appreciatie van het amendement van het Kamerlid Rajkowski en de toezegging van het onderzoek naar verplichte registratie in de BRP van personen die kortdurend (korter dan vier maanden) in Nederland verblijven.