Aanbiedingsbrief bij Impactanalyse Wijziging Transgenderwet Vereniging Nederlandse Gemeenten

Minister Dekker (Rechtsbescherming) stuurt de Impactanalyse Wijziging Transgenderwet van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten naar de Tweede Kamer. De Impactanalyse onderzoekt de impact van het wetsvoorstelel voor het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte op de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.