Definitief Sisa-bijlage verantwoordingsinformatie 2020

Dit bestand betreft een concept van de SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie 2020.

De SiSa-bijlage op maat is op 29 januari door het CBS verzonden aan de contactpersoon SiSa van de provincie, gemeente of gemeenschappelijke regeling.