Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur

Nota naar aanleiding van het verslag aan inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet bevorderen integriteit enfunctioneren decentraal bestuur).