Hoe lang wordt mijn medisch dossier bewaard?

Uw medisch dossier wordt minimaal 20 jaar bewaard. U kan uw arts altijd vragen om uw dossier langer of korter te bewaren. 

Algemene bewaartermijn medisch dossier

Uw arts moet uw medische dossier minstens 20 jaar bewaren. Die termijn geldt vanaf de laatste wijziging in uw dossier.  

Langer dan 20 jaar bewaren medisch dossier

Er zijn redenen waarom een medisch dossier langer bewaard mag blijven.

 • Als een arts uw gegevens langer nodig heeft.
  Heeft een arts uw gegevens langer nodig om u goed te behandelen? Dan moet hij uw dossier langer dan 20 jaar bewaren. Bijvoorbeeld bij ziektes die terug kunnen keren of kunnen verergeren.

 • Belang van iemand anders
  Soms kan uw medisch dossier langer dan 20 jaar worden bewaard vanwege het belang van iemand anders. Bijvoorbeeld voor uw kinderen als u een bepaalde erfelijke ziekte heeft. Of als u een procedure heeft aangespannen tegen uw zorgverlener en deze de gegevens nodig heeft voor zijn verweer.
 • Andere wettelijke bewaartermijn 
  Academische ziekenhuizen moeten bepaalde documenten bewaren tot 115 jaar na de geboortedatum van de patiënt, zoals het operatieverslag en de ontslagbrief. Dat komt omdat op deze gegevens de Archiefwet van toepassing is. 
 • Bij gedwongen opname: bewaartermijn 5 jaar
  Medische gegevens van psychiatrische patiënten die gedwongen zijn opgenomen moeten minimaal tot 5 jaar na hun ontslag bewaard blijven. Deze bewaartermijn komt voort uit het Besluit Patiëntendossier Bopz. 
 • Voor statistiek en wetenschappelijk onderzoek 
  Anonimiseert uw arts de gegevens voor statistieken of wetenschappelijk onderzoek? Dan mogen de gegevens langer dan 20 jaar worden bewaard. Uw gegevens zijn anoniem wanneer ze niet tot u terug te leiden zijn.

Zelf verzoeken om langer of korter te bewaren

U kunt uw arts vragen uw medische gegevens langer dan 20 jaar te bewaren. Maar u kunt ook vragen of uw arts uw dossier eerder wil weggooien. De arts kan dat in uitzonderlijke gevallen weigeren.