Heb ik recht op een kopie van mijn medisch dossier?

U heeft recht op een kopie van (een deel van) uw medische dossier. U mag het oorspronkelijke dossier niet mee naar huis nemen, maar u kunt wel een kopie opvragen.

Aanvragen kopie medisch dossier

Iedereen van 12 jaar en ouder kan mondeling of schriftelijk vragen om een kopie van het medisch dossier. U kunt hiervoor bij uw arts of zorginstelling terecht. U hoeft geen reden aan te geven voor uw verzoek. Uw arts kan om een legitimatie vragen als u een kopie (of inzage) wilt hebben.

Kosten kopie medisch dossier

Op grond van de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u recht op 1 gratis kopie. Voor een tweede kopie mag op basis van de administratieve kosten wel een redelijke vergoeding worden gevraagd.