Is mijn privacy gewaarborgd als een zorgverzekeraar mijn medisch dossier inziet?

Als een zorgverzekeraar uw medisch dossier inziet, gebeurt dit onder strenge regels. Alleen de informatie die nodig is om nota’s te controleren mag worden bekeken. 

Medisch beroepsgeheim zorgverzekeraar

Uw zorgverzekeraar krijgt alleen in uitzonderlijke gevallen inzage in uw medisch dossier. Het is het laatste middel om te controleren of ingediende zorgnota’s van zorgverleners terecht zijn.

Inzage gebeurt altijd op de locatie van de zorgverlener onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur van de zorgverzekering. Deze medisch adviseur is gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Ook staat de adviseur geregistreerd in het BIG-register.

Toezicht op zorgverzekeraars

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet toe dat zorgverzekeraars zich aan de regels houden. Uw privacy moet gewaarborgd zijn. De regels zijn opgenomen in de Regeling Zorgverzekering en in het protocol materiële controle. Laatstgenoemde is onderdeel van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens.