Beslisnota bij Kamerbrief over vervolg stelselvernieuwing rechtsbijstand

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over vervolg stelselvernieuwing rechtsbijstand (PDF | 2 pagina's | 140 kB)