Bijlage 3 - Plan van Aanpak Overheid

De bijlage bevat een plan van aanpak om geschillen tussen burgers en de overheid bij de bestuursrechter en gevallen van bezwaar en beroep te verminderen en dus ook gesubsidieerde rechtsbijstand bij procedures.

Bijlage 3 - Plan van Aanpak Overheid (PDF | 4 pagina's | 157 kB)