Bijlage 4 Stand van zaken pilots peildatum 15 juni 2020

De bijlage geeft de stand van zaken van lokale pilots voor betere en snellere oplossingen voor juridische problemen.

Bijlage 4 Stand van zaken pilots peildatum 15 juni 2020 (PDF | 12 pagina's | 285 kB)