Benoeming advocaat-generaal Hoge Raad

Mr. G. Snijders wordt advocaat-generaal in de sectie civiel recht van het parket bij de Hoge Raad der Nederlanden. De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming. De benoeming gaat in op 1 mei 2021.

De heer Snijders is op dit moment raadsheer in de Hoge Raad en staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hiervoor was hij advocaat bij het kantoor van de landsadvocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, waaronder voorzitter van de cassatiesectie.