Benoeming procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie

Mevrouw mr. F.M. Damme wordt lid van het College van procureurs-generaal bij het Openbaar Ministerie. De ministerraad heeft besloten haar voor te dragen op voorstel van minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid. De benoeming gaat in op 1 januari 2023.

Mevrouw mr. F.M. Damme is momenteel Chief Financial Officer/Directeur Bedrijfsvoering en plaatsvervangend Directeur Generaal bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor was zij directeur Bedrijfsvoering bij het ministerie van Financiën en directeur Centrum voor Kennis en Communicatie bij de Belastingdienst. Van 2012 tot 2014 was mevrouw Damme directeur Staf en Bedrijfsvoering bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Daarvoor bekleedde zij diverse functies bij o.a. het ministerie van Economische Zaken en de Stadsregio Rotterdam.