Hoe werkt videoconferentie in rechtszaken?

Videoconferentie maakt het mogelijk om gedetineerden, deskundigen en getuigen op afstand te horen (telehoren). U hoeft dan niet naar de rechtbank te komen. Er zijn ook andere vormen van videocommunicatie.

Via directe beeld en geluidsverbinding

Videoconferentie werkt via een directe beeld- en geluidsverbinding. Rechters en officieren van justitie kunnen zo bijvoorbeeld verdachten of getuigen op afstand horen. Hierdoor krijgen alle betrokkenen een natuurgetrouw beeld van wat zich op de andere plaats afspeelt. Via een documentencamera of fax is het bovendien mogelijk om documenten uit te wisselen.

Voordeel vooral door minder kosten en tijd

Als een rechtszaak plaatsvindt via videoconferentie:

 • bespaart dat kosten voor dure beveiligde transporten;
 • kan een gedetineerde niet ontsnappen tijdens transport;
 • worden de wachttijden voor zittingen korter;
 • kan het onderwijs de digitale opnamen gebruiken bij het onderwijs over rechtszaken (na toestemming).

Wanneer videoconferentie?

Videoconferentie is vooral geschikt voor eenvoudige standaardzittingen. Bijvoorbeeld de verlenging van een voorlopige gevangenisstraf. Ingewikkelde zaken lenen zich niet voor videoconferentie. Zoals ernstige misdrijven.

Degene die het verhoor leidt, beslist over de inzet van videoconferentie. Hij stemt dit af met de betrokken partijen. U kunt hiertegen niet in beroep gaan.

Verloop hoorzitting met videoconferentie

Advocaten mogen zelf bepalen waar zij aanwezig willen zijn: in de rechtbank of bij hun klant.

Soms gebruikt een rechter bewijs dat uit een videoconferentie komt. Hij doet dit niet als dit bewijs nadelig is voor de verdediging van de verdachte.

Andere vormen van videocommunicatie

Naast videoconferentie zijn er andere toepassingen voor videocommunicatie in rechtszaken. Bijvoorbeeld:

 • tolken op afstand;
 • videorapporten van deskundigen;
 • (eerstelijns) medische hulpverlening op afstand.

Videocommunicatie tussen organisaties in het strafrecht

De organisaties die samenwerken in het strafrecht, werken ook steeds meer met videocommunicatie. Videocommunicatie maakt bijvoorbeeld deel uit van de digitale informatie-uitwisseling tussen organisaties als:

 • politie;
 • Openbaar Ministerie (OM);
 • Raad voor de rechtspraak (Rvdr);
 • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).