Kan ik een zitting van de rechtbank bijwonen?

Iedereen van 12 jaar of ouder kan als bezoeker een openbare strafzaak bijwonen. Van 12 tot en met 16 jaar kan dit alleen onder begeleiding van een volwassene. Overige openbare zittingen kunt u vanaf 18 jaar bijwonen. In alle gevallen kan de rechter besluiten minderjarigen niet toe te laten.

Openbaar of achter gesloten deuren

De meeste zittingen van de rechtbank zijn openbaar voor belangstellenden. Uitzonderingen zijn:

  • zittingen van familiezaken (zoals echtscheidingszaken);
  • belastingzaken;
  • strafzaken tegen minderjarigen.

Deze zittingen vinden plaats achter gesloten deuren. Soms kan de rechter ook bij andere zaken besluiten de zitting achter gesloten deuren te behandelen. Dit kan geheel of gedeeltelijk. De rechter kan ook besluiten om alleen bepaalde personen toe te laten.

Openbare strafzaken bezoeken

Voor openbare strafzaken geldt dat bezoekers minimaal 12 jaar oud moeten zijn. Kinderen tussen de 12 en 16 jaar moeten worden begeleid door een volwassene. De rechter kan in bijzondere gevallen bepalen dat bezoekers onder de 18 jaar niet of alleen onder begeleiding een strafzitting mogen bijwonen. Bijvoorbeeld bij zittingen die gaan over schokkende gebeurtenissen, zoals een moord of zedendelict.

Beperking toegang rechtszaal

Als de publieke belangstelling erg groot is, kan de rechter de toegang tot de zaal beperken. Ook kan de rechter iemand bevelen de zaal te verlaten als daarvoor een goede reden is.