Kan ik een zitting van de rechtbank bijwonen?

Iedereen van 18 jaar of ouder kan als toeschouwer een openbare zitting van de rechtbank bijwonen. Wie jonger is dan 18 jaar, mag dit alleen met toestemming van de rechter. Ook moet er dan een volwassene meegaan.

Openbaar of achter gesloten deuren

De meeste zittingen van de rechtbank zijn openbaar voor belangstellenden. Uitzonderingen zijn:

  • zittingen van familiezaken (zoals echtscheidingszaken);
  • belastingzaken;
  • strafzaken tegen minderjarigen.

Deze zittingen vinden plaats achter gesloten deuren. Soms kan de rechter ook bij andere zaken besluiten de zitting achter gesloten deuren te behandelen. Dit kan geheel of gedeeltelijk. De rechter kan ook besluiten om alleen bepaalde personen toe te laten.

Beperking toegang rechtszaal

Als de publieke belangstelling erg groot is, kan de rechter de toegang tot de zaal beperken. Ook kan de rechter iemand bevelen de zaal te verlaten als daarvoor een goede reden is.

Aanmelden zitting rechtbank

Wilt u een openbare zitting bijwonen? Dan kunt u zich melden bij de portier van het gerechtsgebouw. Twijfelt u of u een zaak mag bijwonen? Neem dan contact op met de rechtbank waar u de zitting wilt bijwonen.