Wanneer en waar kan ik mijn kind erkennen?

U kunt uw kind erkennen voor de geboorte, tijdens de aangifte van geboorte of op een later moment.

Kind erkennen tijdens de zwangerschap

Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht. U kunt in elke gemeente van Nederland het kind erkennen. Als de (aanstaande) moeder niet meekomt, moet zij schriftelijke toestemming voor erkenning geven. Is uw partner zwanger van een meerling? Dan geldt de erkenning voor alle kinderen waarvan uw partner op dat moment zwanger is.

Kind erkennen tijdens de aangifte van de geboorte

U kunt uw kind erkennen als u aangifte van de geboorte doet. U doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. Als de moeder niet meekomt, moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven.

Kind erkennen op een later moment

U kunt een kind ook erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Dit kan in elke gemeente in Nederland. Vanaf 12 jaar heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Na 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig.

Naamskeuze bij erkenning kind

Wilt u de achternaam van uw kind kiezen? Dat kan tijdens de erkenning van het kind. U en uw partner moeten samen naar de burgerlijke stand. Is het kind ouder dan 16 jaar bij de erkenning, dan kiest het kind zelf welke achternaam hij of zij wil dragen.

Kind erkennen is gratis

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van erkenning op. Dit is gratis. Als u een afschrift van de akte van erkenning wilt hebben, zijn daar wel kosten verbonden. De gemeente kan u hierover informeren.