Hoeveel partneralimentatie krijg ik of moet ik betalen?

Heeft u of uw ex-partner na de scheiding niet genoeg inkomsten om van te leven?  Dan moet de ander bijdragen in de kosten. Dit heet partneralimentatie. Als u het samen niet eens bent over de hoogte, bepaalt de rechter.

Hoogte partneralimentatie

U maakt samen met uw ex-partner afspraken over de hoogte van de alimentatie. Dit gebeurt meestal in overleg met een mediator, de advocaat of notaris. Bent u het niet met elkaar eens? Dan stelt de rechter een bedrag vast.

Jaarlijkse verhoging (indexering)

De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen. Dit wordt de indexering van alimentatie genoemd. In november stelt de overheid een percentage vast. Daarmee veranderen de bedragen voor partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar.

Partneralimentatie deels aftrekbaar

Ontvangt u partneralimentatie van uw ex-partner? Dan moet u die partneralimentatie in uw aangifte inkomstenbelasting aangeven als inkomen.

Betaalt u partneralimentatie aan uw ex-partner? Dan mag u die partneralimentatie in uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken. 

U mag 51,95% van het bedrag aan partneralimentatie die u in 2018 betaald hebt, aftrekken bij uw belastingaangifte. Als u in 2018 bijvoorbeeld in totaal 3.000 euro partneralimentatie betaalde, mag u 1.558,50 euro aftrekken van uw inkomstenbelasting.

Minder partneralimentatie aftrekbaar vanaf 2020

Vanaf 2020 kunt u minder partneralimentatie aftrekken van de belasting. Vanaf 2023 kunt u nog 37,05% betaalde partneralimentatie aftrekken. Dit staat in het informatieblad alimentatie (hoofdstuk 3).

Afbouw aftrektarief betaalde partneralimentatie
Jaar Aftrektarief
2020 46%
2021 43%
2022 40%
2023 37,05%

Als u  gaat scheiden, is het verstandig rekening te houden met de verlaging van het aftrektarief in de komende jaren. Betaalt u al partneralimentatie? Dan krijgt u daarover de komende jaren minder geld terug van de belasting dan eerst. Dan kan het zinvol zijn om de rechter te vragen of het bedrag mag veranderen. Informeer daarnaar bij uw advocaat of mediator.