Wat is arbitrage?

Arbitrage is een manier om een conflict op te lossen zonder daarbij de rechter in te schakelen. Deskundigen (arbiters) beslissen over het conflict.

Uitspraak van deskundigen

Arbitrage is een alternatief voor een procedure bij de rechtspraak. Hierbij doen deskundigen uit een bepaalde branche (bijvoorbeeld bouwkundigen) een uitspraak over het conflict. Zij vormen de arbitragecommissie. De partijen die een conflict hebben, kunnen zelf deskundigen benoemen. Dit moet wel een oneven aantal zijn, om te voorkomen dat de stemmen staken. De uitspraak van deze deskundigen is bindend.

Arbitrage vooral in bedrijfsleven

Vooral in het bedrijfsleven kiezen partijen vaak voor arbitrage als alternatief voor een procedure bij de rechter. Zakelijke relaties spreken dan van tevoren af dat zij eventuele geschillen voorleggen aan een arbitragecommissie. In dat geval kiezen partijen voor arbiters die werken in de betreffende bedrijfstak.

Kosten arbitrage

Arbitrage kan sneller zijn dan een gang naar de rechter. Wel kan arbitrage een dure procedure zijn. Bijvoorbeeld als er een groot aantal deskundigen wordt benoemd en de procedure lang duurt.