Beslisnota Beleidsreactie WODC onderzoek BIJ regeling

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Beleidsreactie WODC onderzoek BIJ regeling (PDF | 3 pagina's | 159 kB)