Beslisnota bij bij bestuurlijke reactie op WODC rapport over Top600 aanpak recidive

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij bij bestuurlijke reactie op WODC rapport over Top600 aanpak recidive