Verbetering BIJ-regeling

Het rapport gaat over onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) naar de Regeling Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ). Het gaat om het verstrekken van  justitiële gegevens aan burgemeesters van personen die onherroepelijk zijn veroordeeld voor ernstige gewelds- en zedendelicten.

Verbetering BIJ-regeling (PDF | 82 pagina's | 1,5 MB)