Afschrift brief Bestuurlijke reactie WODC onderzoek Top600

Afschrift van de brief van burgemeester Halsema aan de gemeenteraad van Amsterdam. De brief bevat de bestuurlijke reactie op het onderzoeksrapport 'De effectiviteit van de Top600- aanpak. Een vergelijkend recidiveonderzoek onder veelplegers' van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) en het bericht ‘Amsterdam pronkte onterecht met Top600-aanpak'.

Afschrift brief Bestuurlijke reactie WODC onderzoek Top600