Langdurige(r) detentie na recidive van ernstige gewelds en zedenmisdrijven Samenvatting

Samenvatting van het rapport 'Langdurige(r) detentie na recidive van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven' van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum (WODC). Het rapport bevat de uitkomsten van onderzoek naar de vraag in hoeverre strafrechters zwaardere straffen opleggen na constatering van (meervoudige) recidive bij ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Het vergelijkt dit met straffen voor first offenders. Het rapport beschrijft waaruit de strafvermeerdering bestaat en in hoeverre dit leidt tot langdurige(r) detentie.

Langdurige(r) detentie na recidive van ernstige gewelds en zedenmisdrijven Samenvatting