Regeldruk en de Regeldrukagenda - In het po, vo en mbo

Regioplan heeft de effectiviteit van de Regeldrukagenda Onderwijs 2014-2017 geëvalueerd. Het onderzoek van Regioplan maakt deel uit van het door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek gecoördineerde project 'Regulering, regeldruk en ruimte voor sturing in het onderwijs’.

Regeldruk en de Regeldrukagenda - In het po, vo en mbo (PDF | 54 pagina's | 881 kB)