Beslisnota bij Kamerbrief over 4e tranche Regio Deals

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over 4e tranche Regio Deals