Kamerbrief Aanbieding Regio Deal Den Haag Zuidwest

Mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Justitie en Veiligheid, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, biedt minister Schouten de Regio Deal Den Haag Zuidwest aan, waarover met de regio overeenstemming is bereikt.

Kamerbrief Aanbieding Regio Deal Den Haag Zuidwest (PDF | 2 pagina's | 88 kB)