Kamerbrief Aanpak derde tranche Regio Deals

Door middel van deze brief informeert minister Schouten, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Tweede Kamer over de aanpak van de derde tranche Regio Deals.

Kamerbrief Aanpak derde tranche Regio Deals (PDF | 7 pagina's | 138 kB)