Kamerbrief Regio Deal FruitDelta Rivierenland

Mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, biedt minister Schouten van het minsterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Regio Deal FruitDelta Rivierenland aan, waarover met de regio overeenstemming is bereikt. Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en regio samen een impuls aan de brede welvaart, door in te zetten op realisatie van de ambitie dat FruitDelta Rivierenland een inclusieve, slimme en duurzame regio is die zelfredzaam, weerbaarder en toekomstbestendig is.

Kamerbrief Regio Deal FruitDelta Rivierenland (PDF | 2 pagina's | 78 kB)