Kamerbrief over uitvoering motie-Amhaouch c.s. over Brainport

Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de aanpak die in het Brainportregio bestuurlijk overleg (BO-Brainport) met de Brainportregio is afgesproken.

Kamerbrief over uitvoering motie-Amhaouch c.s. over Brainport