Nieuwe opgave, nieuwe aanpak

Nieuwe opgave, nieuwe aanpak - Onderzoek naar de onderbouwing van interventies voor de transformatie van de particuliere woningvoorraad in krimpregio’s.