Nieuwe opgave, nieuwe aanpak

Nieuwe opgave, nieuwe aanpak - Onderzoek naar de onderbouwing van interventies voor de transformatie van de particuliere woningvoorraad in krimpregio’s.

Nieuwe opgave, nieuwe aanpak (PDF | 49 pagina's | 860 kB)