Eindrapportage evaluatie 4e tranche Regio Deals

Deze evaluatie gaat over het proces van voorlichting en indiening van de voorstellen in de periode tussen 15 juli en 15 november 2022.

Eindrapportage evaluatie 4e tranche Regio Deals