Nieuwe ronde om voorstellen voor Regio Deals in te dienen gaat van start

Vandaag bezocht minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de Regio Deal die loopt in de Kop van Noord-Holland en zag met eigen ogen dat Regio Deals werken. Bij de Regio Deals zetten Rijk en regio zich samen in om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen, juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Van 7 juli tot en met 31 oktober opent weer een nieuwe ronde Regio Deals en kunnen regio’s opnieuw voorstellen indienen. Hiervoor is € 384,6 miljoen gereserveerd. Minister Bruins Slot licht de procedure en de voorwaarden toe in een brief aan de Tweede Kamer. 

Minister Bruins Slot: “Tijdens de verschillende werkbezoeken die ik overal in Nederland breng, zie ik de meerwaarde van de Regio Deals. Van Zeeland tot Groningen. Van Twente tot Zaanstad. En ook vandaag, hier in de Kop van Noord-Holland. De maritieme omgeving van deze regio biedt volop kansen en mogelijkheden. Met de Regio Deal Kop van Noord-Holland pakken we uitdagingen aan door gebruik te maken van kennis en kunde van de mensen in de regio zelf. Want het maritieme karakter van deze regio is uniek. Zo verbeteren we samen het leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers.”

Vijfde ronde Regio Deals

Het kabinet heeft in totaal € 900 miljoen gereserveerd voor 3 rondes de Regio Deals in deze kabinetsperiode. Voor de vijfde ronde Regio Deals is een bedrag van € 384,6 miljoen gereserveerd, daarnaast dragen regio’s zelf ook financieel bij. In 2025 volgt nog een nieuwe tranche Regio Deals. Net als in de vorige kabinetsperiode wordt in de selectie van de vijfde tranche Regio Deals rekening gehouden met een evenwichtige verdeling over Nederland. Ook is er speciale aandacht voor regio’s waar de brede welvaart onder druk staat.

Procedure en startmoment

Gemeenten, provincies, kennisinstellingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties maken samen een integrale aanpak die past bij de opgave en het DNA van het gebied. Zij kunnen de voorstellen van 7 juli tot en met 31 oktober 2023 indienen via www.rvo.nl/regiodeals. Vervolgens besluit het kabinet begin 2024 welke voorstellen het Rijk en de regio samen uitwerken tot een Regio Deal. Het streven is om de deals van deze vijfde ronde medio 2024 te ondertekenen.