Hoe doe ik aangifte van een geboorte?

U moet binnen 3 dagen na de geboorte van uw baby aangifte doen. Dat doet u in de gemeente waar uw kind is geboren. Na de aangifte geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte af.

Binnen 3 dagen geboorteaangifte doen

U moet binnen 3 dagen na de bevalling aangifte doen van de geboorte van het kind. De geboortedag telt niet mee.

Als die termijn stopt op een zaterdag, zondag of op een officiële feestdag, dan krijgt u 1 werkdag langer de tijd. Als u daardoor maar 1 werkdag heeft om aangifte te doen, dan komt daar nog 1 extra werkdag bij. In totaal moet u minimaal 2 werkdagen de tijd hebben om aangifte te doen.

Bent u te laat met de aangifte? Dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit bij het Openbaar Ministerie. U kunt een boete krijgen.

Op welke dag aangifte doen?
Kind geboren op: Uiterlijk aangifte doen op:
maandag donderdag
dinsdag vrijdag
woensdag maandag
donderdag maandag
vrijdag dinsdag
vrijdag (en maandag is een feestdag) woensdag
zaterdag dinsdag
zondag woensdag

Wie geboorteaangifte mag doen

De vader of duomoeder van het kind is verplicht om de geboorteaangifte doen. De moeder uit wie het kind is geboren, mag aangifte doen, maar dat is niet verplicht.

Als de vader, duomoeder of moeder geen aangifte kunnen doen, moet de aangifte worden gedaan door:

  • iemand die bij de geboorte aanwezig was, of:
  • de eigenaar van het huis waarin het kind is geboren, of:
  • een medewerker van de instelling waar het kind is geboren (bijvoorbeeld het ziekenhuis).

Doet geen van deze personen geboorteaangifte? Dan wordt de aangifte gedaan door of namens de burgemeester van de gemeente waar het kind is geboren.

U hoeft de baby niet mee te nemen wanneer u geboorteaangifte doet.

Benodigde documenten

Om geboorteaangifte te doen heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig.

Is er vóór de geboorte erkenning of naamskeuze gedaan? Dan moet u de akte daarvan meenemen als u geboorteaangifte doet. De gegevens van die akte komen in de geboorteakte.

In het algemeen geeft het ziekenhuis of de verloskundige een verklaring van de geboorte af. Het is handig om deze verklaring bij u te hebben bij de aangifte van geboorte. Maar dat is niet verplicht.

Online geboorteaangifte

In sommige gemeenten kunt u online geboorteaangifte doen. Gemeenten mogen zelf bepalen of dat kan. Daarom is het niet in elke gemeente mogelijk.

Alleen de vader of moeder kan online aangifte doen. 

Geboorteakte bij geboorteaangifte

Van de geboorteaangifte wordt een geboorteakte opgemaakt. Daarin staan:

  • de gegevens van het kind (namen, geboortedatum, geboorteplaats en tijdstip van geboorte);
  • de gegevens van de ouder(s).

De geboorteakte is het officiële document dat geldt als bewijs van de geboorte van het kind en als bewijs dat het kind de ouders heeft die in de geboorteakte staan.

Geen kosten geboorteaangifte

Aangifte doen van een geboorte kost niets. Wel moet u betalen als u een afschrift (officiële kopie) van de geboorteakte wilt.

Bijzondere situaties