Welke voorwaarden gelden er als ik mijn kind wil erkennen?

Als u een kind wilt erkennen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u 16 jaar of ouder zijn. Er zijn meer voorwaarden.

Voorwaarden om kind te erkennen

Bij erkenning van een kind gelden de volgende regels:

  • ​U bent 16 jaar of ouder.
  • U heeft toestemming nodig van de moeder. Tenzij het kind ouder is dan 16 jaar.
  • Is het kind 12 jaar of ouder? Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind.
  • U kunt een kind niet erkennen als u niet met de moeder mag trouwen. Bijvoorbeeld omdat u een bloedverwant van de moeder bent.
  • Er mogen niet al 2 ouders zijn. Is het kind bijvoorbeeld geadopteerd door de vrouwelijke partner van de moeder? Dan kan de biologische vader het kind niet meer erkennen.
  • Staat u onder curatele op grond van uw lichamelijke of geestelijke toestand? Dan heeft u eerst toestemming van de kantonrechter nodig.

Kind erkennen door buitenlandse man of vrouw

Wilt u een kind erkennen maar heeft u bijvoorbeeld een andere of dubbele nationaliteit. Dan is het belangrijk te onderzoeken welk recht op u van toepassing is. Meestal geldt ook dat toestemming voor erkenning van de moeder nodig is.
Vraag informatie of advies bij de afdeling Burgerzaken van uw gemeente of een juridisch deskundige.