Antwoorden vragen so informele bijeenkomst Transportministers april 2024

Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (IenW) geven antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) van 22 maart 2024 naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de Informele Transportraad op 3 en 4 april 2024. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld. De vragen gingen over Voertuigdata, de rijbewijsverordening, de vergroening van het transport, spoorweginfrastructuur en de Europese Slotverordening voor de luchtvaart. Daarnaast bespreken zij kort de Europese Fietsverklaring.

Antwoorden vragen so informele bijeenkomst Transportministers april 2024