Rijbewijs: eisen aan bestuurders

Iedereen die op een motorvoertuig aan het verkeer deelneemt, moet een geldig rijbewijs hebben. De overheid wil zo het verkeer veiliger maken. Voor elk soort voertuig is er een apart rijbewijs. Er zijn verschillende soorten rijbewijzen. Vanaf 17 jaar mogen jongeren starten met begeleid autorijden.

Doel rijbewijs

Iedereen die op een motorvoertuig aan het verkeer deelneemt, moet een geldig rijbewijs hebben. Bij het rijexamen kijkt men naar de rijvaardigheid en de rijgeschiktheid van de bestuurder. Zo kan de overheid controleren of iemand veilig op de openbare weg kan rijden. Doel is de kans op een ongeluk verkleinen. 

Rijbewijs per soort voertuig

Elk soort voertuig heeft een eigen soort rijbewijs. Want voor elke soort voertuig gelden aparte regels. Daarom moet u voor elke rijbewijscategorie apart examen doen. Welke voertuigen u mag besturen, staat op uw rijbewijsdocument.

U kunt een rijbewijs halen voor:

De eisen voor verschillende rijbewijscategorieën hangen af van hoe groot en hoe zwaar het voertuig is. Bestuurders van een vrachtwagen of bus zitten vaak veel uren  op de weg. Ook zijn deze voertuigen groot en zwaar. Dit vraagt een extra verantwoordelijkheid van de chauffeurs. Daarom gelden er strengere regels voor het vrachtwagenrijbewijs en het busrijbewijs.

U kunt voor meerdere voertuigsoorten examen doen. Slaagt u voor uw vrachtwagenrijbewijs en heeft u al een autorijbewijs? Vraag dan een nieuw rijbewijsdocument aan. Op uw nieuwe rijbewijs staat dan dat u voortaan ook vrachtwagens mag besturen.

Begeleid autorijden voor jongeren vanaf 17 jaar

In maart 2018 is het programma 2toDrive, ook wel begeleid rijden genoemd,  definitief geworden. Deelnemers aan dit programma mogen:

  • vanaf 16 jaar theorie-examen doen;
  • vanaf 16,5 jaar praktijklessen volgen en een tussentijdse toets doen;
  • vanaf 17 jaar hun rijbewijs halen.

Tot zij 18 zijn, moeten de jongeren rijden met een coach. Zo kunnen ze op een veilige manier rij-ervaring opdoen, voordat ze alleen de weg op gaan.

Invorderen rijbewijs

De politie kan een rijbewijs invorderen als iemand de verkeersveiligheid ernstig in gevaar brengt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij rijden onder invloed van alcohol of drugs. Of als iemand 50 kilometer per uur of meer te hard rijdt. 

Heeft de politie uw rijbewijs ingevorderd? Dan onderzoekt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) of de bestuurder nog wel veilig aan het verkeer kan deelnemen. Op grond van het politierapport besluit het CBR welke maatregelen er nodig zijn. Denk aan een cursus, een onderzoek, of het rijbewijs ongeldig verklaren.